Bc. Pavla Kellnerová

Vzdělání

2002-2005 Vysoká škola v Plzni, Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od 2006

IČO 74269593 

Pracovní praxe

od 2/2017 FyzioTerPa, Rokycany - vlastní soukromá praxe

od 11/2016 Fyzioterapie Beroun

2011-2016 Fyzioterapeut, RCR Rokycany - individuální fyzioterapie na ambulantním oddělení

2007-2011 Fyzioterapeut, Poliklinika Slovany, Plzeň, MUDr. Ludmila Sobotková - individuální fyzioterapie na ambulantním oddělen

4-5/2007 Fyzioterapeut, Nemocnice u Sv. Jiří, Plzeň - individuální fyzioterapie na dětské JIP, lůžkovém a ambulantním oddělení, skupinová cvičení s dětmi od 3 do 6 let

2005-2007 Fyzioterapeut, MUDr. Karel Pitr, Plzeň - individuální fyzioterapie na ambulantním oddělení

Odborné kurzy a semináře

Vojtova terapie II.generace

Komplexní léčba lymfedému

Baňkování

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému

Taping

Rehabilitační léčba některých funkcí ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Senzomotorické stimulace a stabilizace postury

Reflexní zónová terapie na noze školy Hanne Marquard I. a II.