Bc. Jana Stammers


+ 420 739 336 414

IČO: 87454050Ordinační doba
Po 9:00 - 14:00
Čt 12:30 - 18:00
Pá 9:00 - 15:00

Jmenuji se Jana. Jsem maminkou dvou úžasných dětí, profesí fyzioterapeut a duší někonečný optimista. Věřím, že když jsme unavení, ve stresu, máme trápení, naše tělo nám to dá znát. Pokud o něj nebudeme s láskou a úctu pečovat, nikdy se nemůžeme cítít šťastní. Žádná potíž ale nemůže být překážkou! Mým profesním cílem je poradit, jak si ulevit od bolestí těla, nabít se pozitivní energií a udělat něco pro sebe samé.

Studium Fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni jsem ukončila v roce 2009. Poté jsem nastoupila do Rehabilitační nemocnice v Berouně, kde jsem pracovala pod vedením vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru. Ti mi v průběhu zaměstnání umožnili vyjet na pětiměsíční dobrovolnickou misi do venkovské nemocnice v Nepálu. Po pár letech mi začala být i berounská nemocnice malá a vydala jsem se proto za zkušenostmi do Velké Británie, kde jsem v průběhu 4 let pracovala jako osobní asistent u vozíčkářů a klientů s roztroušenou sklerózou. Ke konci svého pobytu jsem pracovala jako terapeut asistent ve špičkovém světově uznávaném neurorehabilitačním zařízení Oxford centre for enablement v Oxfordu.

V září roku 2015 jsem založila soukromou praxi Fyzioterapie Beroun.

Moje profesní zájmy ale vždy směřovaly k ženskému zdraví. Už na škole mne nejvíce bavily praxe na porodninckém oddělení. V průběhu dosavadní praxe jsem měla to štěstí zúčastnit se skvělých kurzů, přednášek a konferencí zaměřených na tuto problematiku. Pracuji metodou paní Mojžíšové, kterou kombinuji s dalšími funkčními směry ve fyzioterapii.

Vedu pravidelné lekce skupinového zdravotního cvičení zaměřeného na ženské zdraví, cvičení v těhotenství a po porodu.

Lidská přirozenost je v dnešní uspěchané době hodně potlačována. Přehlížené úzkosti, nespokojenost, únava, to vše se v lidském těle plíživě usazuje a dlouhodobě může způsobovat nepřeberné množství nejen fyzických potíží. Svou prací se snažím klientům ukázat, že schopnost uzdravit se, vymanit se ze stereotypu (ať už nevhodného pohybového nebo životního) máme každý v sobě. Mým úkolem je pomoci od akutní bolesti a být průvodcem a oporou na cestě k znovunalezení fyzické rovnováhy. Vše ostatní už jde ruku v ruce. 


Dosažené vzdělání

Vysoká škola: 2006 - 2009 - ZČU v Plzni, Fakulta Zdravotnických studií, obor Fyzioterapie, ukončené státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

Střední škola: 2000 - 2004 - Gymnázium Joachima Barranda Beroun, ukončené maturitní zkouškou (český jazyk, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk)


Odborné Kurzy

 • Fyzioterapie Funkce III. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa, Mgr. Marta Lebedová (4.-7.8.2022)
 • Somatic Experiencing® - terapie traumatu skrze tělesné prožívání, certifikovaný výcvik, kolektiv lektorů (od 10/2021 stále probíhající)
 • Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky, Mgr. Marika Bajerová, doc. MUDr.  Ondřej Šimentka, CSc. MBA (17.8.2021)
 • Fyzioterapie Funkce II. Pohyb a stabilita, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa (6.-8.8.2021)
 • Základy fyzioterapie těhotných podle Fyzioterapie funkce, Bc. Jitka Vanclová (20.3.2021)
 • Jóga u idiopatické skoliózy a VDT, PhDr. Iveta Pallová, PhD. (13.3.2021)
 • Palpační diagnostika poruch pánevního dna, časná poporodní terapie, Mgr. Michaela Havlíčková (22.-23.8.2020)
 • Celostní přístup v terapii pánevního dna, PhDr. Michaela Prokešová (19.-21.6.2020)
 • Zamlklé těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky, Kristina Neubertová-Zemánová (6.6.2020)
 • Komplexní manuální techniky - Mobilizace, Mgr. Maja Špiritovič (14.-15.3.2020)
 • Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie, Mgr. Marika Bajerová, Mgr. Pavla Konigová, MUDr. Richard Špaček, MUDr. Lucie Horáčková (6.3.2020)
 • Hypermobilita, Mgr. Petr Šádek, (28.2.2020)
 • Fyzioterapie funkce I. Forma-funkce-facilitace, Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vala (9.-12.1.2020)
 • Měkké techniky pánevního dna, Mgr. Bc. Radka Tomášková (4.-7.4.2019)
 • Cvičení s kojenci a batolaty, MUDr. Blanka Keclíková, Mgr. Radka Vlachymská (10.2.2019)
 • Funkční manuální medicína, Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.(7/2016)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Bc. Vlasta Bezvodová (5/2016)
 • Kineziotaping, Bc. Kamil Štědrák (12/2015)
 • Léčba funkčních sterilit metodou Mojžíšové, Bc. Vlasta Bezvodová (ukončeno 3-10/2015)
 • Čínská masáž , Dr. Wang(9/2014)
 • Baňková masáž a terapie, Radek Kupr (5/2014)
 • Reflexologie nohy (5/2014)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, PhDr. Petra Vondrašová (5/2011)
 • Nespecifická mobilizace, Zdeňka Jebavá (2/2011)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, edukce a zapojení rodiny, MUDr. Jiří Polívka, FN Plzeň(21.3. - 1.4.2011)
 • Homeopatie v rehabilitaci, Lucie Marková, Dis. (26.3.2011)
 • Taping - prevence poruch pohybového aparátu, Stanislav Flandera (25.-27.09.2009)
 • Seminář těhotenského cvičení, Mgr. Petra Obytová (17.5.2008)

Pracovní praxe

od 9/2015 Fyzioterapeut - vlastní soukromá praxe Fyzioterapie Beroun, Kostelní 166, Beroun (ambulantní rehabilitační péče o klienty v širokém spektru diagnóz, osobní zaměření na péči o ženy v těhotenství, terapie funkční neplodnosti, gynekologické obtíže v komplexním pohledu na člověka)

2019 - 2020  Lektor zdravotního cvičení - Centrum péče o ženy Anna Krause, Plzeňská 153, Králův Dvůr (pravidelné skupinové lekce zdravotního cvičení zaměřené na ženské zdraví, v těhotenství a po porodu) centrum.annakrause.cz

9/2015 - 9/2021 Asistentka administrativy - Schenck spol. s r.o., Na Hůrce 1041/2, Praha (administrativní podpora chodu oddělení výroby a aftermarket)

9/2015 - 9/2017 Fyzioterapeut - Dobromysl o.p.s., Beroun (rehabilitace dětí i dospělých klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením)

3/2015 - 8/2015 Terapeut asistent - Oxford centre for Enablement, University hospitals Oxford NHS Trust, Winmill road, Oxford, Velká Británie (oddělení následné neurorehabilitační péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, operacích mozku apod.)

7/2011 - 3/2015 Osobní asistent - Active Assistance, 1 Suffolk Way, Sevenoaks, Velká Británie (práce s kvarduplegiky, paraplegiky a klienty s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí)

5/2013 - 9/2013 Masér - The Gym, Ohakune, Nový Zéland

2/2011 - 6/2011 Fyzioterapeut - oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun

5/2010 - 11/2010 Fyzioterapeut - DCWC Community Hospital, Nagre Gagarche - 4, Kavre, Nepál

8/2009 - 4/2010 Fyzioterapeut - oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun7

7-8/2008, 7-8/2007 Fyzioterapeut - oddělení rehabilitace, Medicentrum Beroun spol. s r.o., Politických vězňů 40, Beroun