Bc. Jana Stammers


+ 420 739 336 414

IČO: 87454050Ordinační doba
Po 8:30 - 11:30

Jmenuji se Jana. Jsem maminkou tří úžasných dětí, profesí fyzioterapeut a duší někonečný optimista. Věřím, že když jsme unavení, ve stresu, máme trápení, naše tělo nám to dá znát. Žádná potíž ale nemůže být překážkou! Mým profesním cílem je poradit, jak si ulevit od bolestí těla, nabít se pozitivní energií a udělat něco pro sebe samé.

Studium Fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni jsem ukončila v roce 2009. Poté jsem nastoupila do Rehabilitační nemocnice v Berouně, kde jsem pracovala pod vedením vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru. Ti mi v průběhu zaměstnání umožnili vyjet na pětiměsíční dobrovolnickou misi do venkovské nemocnice v Nepálu. Po pár letech mi začala být i berounská nemocnice malá a vydala jsem se proto za zkušenostmi do Velké Británie, kde jsem v průběhu 4 let pracovala jako osobní asistent u vozíčkářů a klientů s roztroušenou sklerózou. Ke konci svého pobytu jsem pracovala jako terapeut asistent ve špičkovém světově uznávaném neurorehabilitačním zařízení Oxford centre for enablement v Oxfordu.

V září roku 2015 jsem založila soukromou praxi Fyzioterapie Beroun.

Moje profesní zájmy ale vždy směřovaly k ženskému zdraví. Už na škole mne nejvíce bavily praxe na porodninckém oddělení. V průběhu dosavadní praxe jsem měla to štěstí zúčastnit se skvělých kurzů, přednášek a konferencí zaměřených na tuto problematiku. Pracuji metodou paní Mojžíšové, kterou kombinuji s dalšími funkčními směry ve fyzioterapii.

Vedu pravidelné lekce skupinového zdravotního cvičení zaměřeného na ženské zdraví, cvičení v těhotenství a po porodu.

Lidská přirozenost je v dnešní uspěchané době hodně potlačována. Přehlížené úzkosti, nespokojenost, únava, to vše se v lidském těle plíživě usazuje a dlouhodobě může způsobovat nepřeberné množství nejen fyzických potíží. Svou prací se snažím klientům ukázat, že schopnost uzdravit se, vymanit se ze stereotypu (ať už nevhodného pohybového nebo životního) máme každý v sobě. Mým úkolem je pomoci od akutní bolesti a být průvodcem a oporou na cestě k znovunalezení fyzické rovnováhy. Vše ostatní už jde ruku v ruce. 


Dosažené vzdělání

Vysoká škola: 2006 - 2009 - ZČU v Plzni, Fakulta Zdravotnických studií, obor Fyzioterapie, ukončené státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

Střední škola: 2000 - 2004 - Gymnázium Joachima Barranda Beroun, ukončené maturitní zkouškou (český jazyk, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk)


Odborné Kurzy

 • Fyzioterapie Funkce III. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa, Mgr. Marta Lebedová (4.-7.8.2022)
 • Somatic Experiencing® - terapie traumatu skrze tělesné prožívání, certifikovaný výcvik, kolektiv lektorů (od 10/2021 stále probíhající)
 • Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky, Mgr. Marika Bajerová, doc. MUDr.  Ondřej Šimentka, CSc. MBA (17.8.2021)
 • Fyzioterapie Funkce II. Pohyb a stabilita, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa (6.-8.8.2021)
 • Základy fyzioterapie těhotných podle Fyzioterapie funkce, Bc. Jitka Vanclová (20.3.2021)
 • Jóga u idiopatické skoliózy a VDT, PhDr. Iveta Pallová, PhD. (13.3.2021)
 • Palpační diagnostika poruch pánevního dna, časná poporodní terapie, Mgr. Michaela Havlíčková (22.-23.8.2020)
 • Celostní přístup v terapii pánevního dna, PhDr. Michaela Prokešová (19.-21.6.2020)
 • Zamlklé těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky, Kristina Neubertová-Zemánová (6.6.2020)
 • Komplexní manuální techniky - Mobilizace, Mgr. Maja Špiritovič (14.-15.3.2020)
 • Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie, Mgr. Marika Bajerová, Mgr. Pavla Konigová, MUDr. Richard Špaček, MUDr. Lucie Horáčková (6.3.2020)
 • Hypermobilita, Mgr. Petr Šádek, (28.2.2020)
 • Fyzioterapie funkce I. Forma-funkce-facilitace, Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vala (9.-12.1.2020)
 • Měkké techniky pánevního dna, Mgr. Bc. Radka Tomášková (4.-7.4.2019)
 • Cvičení s kojenci a batolaty, MUDr. Blanka Keclíková, Mgr. Radka Vlachymská (10.2.2019)
 • Funkční manuální medicína, Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.(7/2016)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Bc. Vlasta Bezvodová (5/2016)
 • Kineziotaping, Bc. Kamil Štědrák (12/2015)
 • Léčba funkčních sterilit metodou Mojžíšové, Bc. Vlasta Bezvodová (ukončeno 3-10/2015)
 • Čínská masáž , Dr. Wang(9/2014)
 • Baňková masáž a terapie, Radek Kupr (5/2014)
 • Reflexologie nohy (5/2014)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, PhDr. Petra Vondrašová (5/2011)
 • Nespecifická mobilizace, Zdeňka Jebavá (2/2011)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, edukce a zapojení rodiny, MUDr. Jiří Polívka, FN Plzeň(21.3. - 1.4.2011)
 • Homeopatie v rehabilitaci, Lucie Marková, Dis. (26.3.2011)
 • Taping - prevence poruch pohybového aparátu, Stanislav Flandera (25.-27.09.2009)
 • Seminář těhotenského cvičení, Mgr. Petra Obytová (17.5.2008)

Pracovní praxe

od 9/2015 Fyzioterapeut - vlastní soukromá praxe Fyzioterapie Beroun, Kostelní 166, Beroun (ambulantní rehabilitační péče o klienty v širokém spektru diagnóz, osobní zaměření na péči o ženy v těhotenství, terapie funkční neplodnosti, gynekologické obtíže v komplexním pohledu na člověka)

2019 - 2020  Lektor zdravotního cvičení - Centrum péče o ženy Anna Krause, Plzeňská 153, Králův Dvůr (pravidelné skupinové lekce zdravotního cvičení zaměřené na ženské zdraví, v těhotenství a po porodu) centrum.annakrause.cz

9/2015 - 9/2021 Asistentka administrativy - Schenck spol. s r.o., Na Hůrce 1041/2, Praha (administrativní podpora chodu oddělení výroby a aftermarket)

9/2015 - 9/2017 Fyzioterapeut - Dobromysl o.p.s., Beroun (rehabilitace dětí i dospělých klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením)

3/2015 - 8/2015 Terapeut asistent - Oxford centre for Enablement, University hospitals Oxford NHS Trust, Winmill road, Oxford, Velká Británie (oddělení následné neurorehabilitační péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, operacích mozku apod.)

7/2011 - 3/2015 Osobní asistent - Active Assistance, 1 Suffolk Way, Sevenoaks, Velká Británie (práce s kvarduplegiky, paraplegiky a klienty s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí)

5/2013 - 9/2013 Masér - The Gym, Ohakune, Nový Zéland

2/2011 - 6/2011 Fyzioterapeut - oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun

5/2010 - 11/2010 Fyzioterapeut - DCWC Community Hospital, Nagre Gagarche - 4, Kavre, Nepál

8/2009 - 4/2010 Fyzioterapeut - oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun7

7-8/2008, 7-8/2007 Fyzioterapeut - oddělení rehabilitace, Medicentrum Beroun spol. s r.o., Politických vězňů 40, Beroun